بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

بازدید جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۷۸۴ بازدید

دیدگاه خود را بیان کنید

"ما ممکن است به جایی برسیم که تنها راه نجات جهان فروپاشی تمدن صنعتی باشد."